Wymiana butli LPG

WYMIANA BUTLI GAZOWYCH (LPG) W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

23 BUTLA

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach zasilanych gazem, podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych.

Do kogo skierowany jest kurs?
Kurs skierowany jest do kierowców wózków jezdniowych zasilanych gazem propan – butan, którzy będą wymieniali butle w wózkach.

Wykładowcy:
Osoby posiadające wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia oraz instruktor – osoba posiadająca uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.

Uprawnienia:

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Kursu, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników