Burty samowyładowcze

5

Cel kursu:

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.
Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących podjąć pracę przy obsłudze burty samowyładowczej.
Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi  i konserwacji  burt samowyładowczych.
Uprawnienia:

Kurs kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze burty i otrzymaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);

w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników