Usuwanie azbestu

BEZPIECZNE USUWANIE AZBESTU

24 AZBEST

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.
Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami.
Wykładowcy:
Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodne z rozporządzeniem MEN, upoważniające do wykonywania prac związanych z demontażem eternitu. Zaświadczenie o przejściu szkolenia ważne jest bezterminowo.

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników