Pilarki mechaniczne

OPERATOR PILARKI MECHANICZNEJ

22 PILARKA

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora pilarki mechanicznej.

Do kogo skierowany jest kurs?

W kursie mogą uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy
w zawodzie operator pilarki mechanicznej. Kurs szczególnie polecamy osobom, które w ramach swoich obowiązków wykorzystują pilarkę mechaniczną. Ofertę kierujemy do pracowników przedsiębiorstw usług leśnych i ogrodniczych,
a także do pracowników służb drogowych, PKP, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wykładowcy:

Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodnie
z rozporządzeniem MEN, uprawniające do pracy w zawodzie operator pilarki mechanicznej.

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników