Szkolenie pierwsza pomoc

Szkolenie adresujemy do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wykorzystane zostaną fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Cele Szkolenia – pierwsza pomoc :
1. Nabycie przez uczestników elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym
2. Przygotowanie do udzielania pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w przedsiębiorstwach.

Tematyka szkolenia:
1. Wstęp do szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
3. Reanimacja krążeniowo – oddechowa Dorosłego
4. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dziecka
5. Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym
6. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
7. Krwotoki
8. Złamania
9. Ciało obce w ranie
10. Zadławienia u dzieci i dorosłych
11. Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha
12. Zatrucia tlenkiem węgla (czad)
14. Uszkodzenie czaszkowo – mózgowe
15. Ułożenie poszkodowanego-pozycja boczna bezpieczna
16. Utrata przytomności, omdlenia
17. Udar cieplny
18. Oparzenia termiczne
19. Oparzenia chemiczne
20. Środki odurzające
21. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
22. Apteczka pierwszej pomocy
23. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Metodyka szkolenia:
Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i dzieci.

Szkolenie pierwsza pomoc Kalisz

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników