Grupa I

KURS ENERGETYCZNY ( DOZÓR I EKSPLOATACJA) : GRUPA 1

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane od 21 czerwca 2003 r. do 3 maja 2005 r., na których nie jest podany termin ważności, w myśl art. 16 ustawy zmieniającej
z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 552) zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie w/w ustawy czyli do 3 maja 2010 r.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.
Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.

Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień ważnych na okres 5 lat.

 

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników