Wciągniki i wyciągarki

I W – WCIĄGNIKI I WYCIĄGARKI STEROWANE Z KABINY (obsługa i konserwacja)
II W – WCIĄGNIKI I WYCIĄGARKI HAKOWE STEROWANE Z POZIOMU ROBOCZEGO (obsługa i konserwacja)

1213

 

Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny  a także wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego.

Uprawnienia: 

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.
w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);

w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników