BHP

Prowadzimy instruktaże ogólne i szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
• Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
• pracowników Służby BHP i innych wykonujących zadania Służby BHP
• studentów i uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki zawodowe.

Szkolenia okresowe odbywają się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 180, poz.1860 z 2004 r. ze zmianami) w oparciu o programy ramowe każdorazowo dostosowywane do Państwa potrzeb. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ofercie naszej znaleźć też można szkolenia w formie e-leaerningu, który jest bardzo wygodną dla Pracodawcy i pracownika metodą szkoleniową.

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników