Kursy energetyczne

Kursy na uprawnienia energetyczne przeznaczone jest dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1)      eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Świadectwo Kwalifikacyjne E);
2)      dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D);

Grupy dzielimy na:
GRUPA 1 – elektroenergetyczna
GRUPA 2 – cieplna

GRUPA 3 – gazowa

Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników