Prace na wysokości

PRACE NA WYSOKOŚCI

30

Cel kursu:

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metod ochrony przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą na wysokości.

Do kogo skierowany jest kurs?
W kursie mogą uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem, co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy na wysokości pow. 3m. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do prac np.: przy odśnieżaniu dachów oraz wszystkich osób, które chcą wykonywać prace na wysokości.

Wykładowcy:

Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 2012. poz. 186).

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników