Wózki Jezdniowe

I WJO – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE SPECJALIZOWANE (obsługa i konserwacja)

  • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
  • ze zmiennym wysięgiem
12

II WJO – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE (obsługa i konserwacja)
34

Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi i konserwacji wózków z mechanicznym napędem podnoszenia – kat. I WJO. i II WJO.

Do kogo skierowany jest kursy?

Kursy adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych
z napędem elektrycznym i silnikowym oraz instalacją gazową – kat. I WJO. i II WJO.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych – kat. I WJO. i II WJO.

Uprawnienia: 

Program kursu  zarejestrowany w ODK Mysłowice pod numerem 1176/IX/06 może zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem  uprawnień przez pracodawcę.

Alternatywnie kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wydawane są wówczas przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników