Kategorie
produktów

Alkomaty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce dopuszczalna dawka alkoholu we krwi to mniej niż 0,2‰. Zawartość od 0,2 do 0,5‰ traktowana jest jako wykroczenie, za co grozi grzywna do 5.000 zł oraz utrata prawa jazdy od 0,5 roku do 3 lat. Za przekroczenie 0,5‰ kary są znacznie dotkliwsze, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzi recydywa (ponowne skazanie). Oddziały  policyjne nieustannie alarmują w sprawie nietrzeźwych kierowców i wypadków przez nich spowodowanych. Wyniki kontroli są zatrważające, zwłaszcza w czasie długich weekendów.

Jak sprawdzić zawartość alkoholu we krwi?

Bardzo praktyczną oraz jednocześnie wygodną formą sprawdzenia zawartości alkoholu we krwi, jest własny niezawodny alkomat. Za jego pomocą możliwe jest bardzo dokładnie zbadanie stężenia alkoholu we krwi. Dzięki temu zyskujemy pewność, kiedy możemy bezpiecznie kierować pojazdem.

Alkomaty – rodzaje:

Alkomaty możemy podzielić na trzy grupy, w zależności od wbudowanego sensora, który odpowiada za właściwe zmierzenie zawartości alkoholu we krwi:

  • alkomaty półprzewodnikowe – bardzo popularne alkomaty ze względu na cenę poniżej 100 zł. Niestety nie są zbyt wiarygodne, ponieważ reagują także na nikotynę, aceton (u diabetyków), węglowodory. Te substancje powodują zawyżanie wyników.
  • alkomaty elektrochemiczne – najbardziej popularna grupa alkomatów o bardzo dużej wiarygodności wyników. Sensory reagują wyłącznie na substancje zawierające alkohol.
  • alkomaty spektrofotometryczne – wykorzystują podczerwień do wyliczenia zawartości alkoholu we krawi.

Jak wybrać alkomat dostosowany do potrzeb?

W przypadku alkomatów bardzo często cena jest adekwatna do jakości oraz możliwości zastosowań. Najtańsze są alkomaty półprzewodnikowe, które reagują jednak dodatkowo na spożywane pokarmy. Ich pomiar ma jedynie charakter orientacyjny.

Najbardziej popularne są alkomaty elektrochemiczne, które mają zastosowanie profesjonalne. Mogą stosować je pracodawcy do wybiórczej kontroli pracowników, szkoły do kontrolowania uczniów (za zgodą rodziców). Odrębną grupą są alkomaty przeznaczone do wykorzystywania przez policję.

Kupując alkomat należy szczególną uwagę zwrócić na:

  • rodzaj sensora,
  • dokładność pomiaru,
  • możliwość kalibracji,
  • certyfikaty i legalizacje,

Istotnym elementem wpływającym na dokładność odczytu alkomatu jest jego kalibracja, która gwarantuje dokładność pomiarów. Wiele osób nie wie o możliwości kalibracji i decyduje się na zakup nowego testera, zamiast ponownie dostosować parametry starego alkomatu. Kalibracja przy normalnym użytkowaniu powinna być dokonywa 2 razy w roku.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo alkomaty dostosowane do potrzeb domowych, jak i zastosowań profesjonalnych w zakładach pracy, lokalach gastronomicznych lub stacjach benzynowych. Masz pytania? Zadzwoń (62) 753 45 30 – Grupa Interlis Kalisz.

Nasi
dostawcy