P. poż.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców

Cel szkolenia
Uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek występienia pożaru.

Tematyka szkolenia – część teoretyczne
• zagrożenie pożarowe
• zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
• rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
• oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
• ewakuacja i procedury alarmowe
• obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
• pomoc poszkodowanym w pożarach

Tematyka szkolenia – część praktyczna
• Ćwiczenia ewakuacyjne
• Ćwiczenia z posługiwania podręcznym sprzętem gaśniczym oraz hydrantami wewnętrznymi

Organizacja szkolenia
W siedzibie ośrodka oraz w miejscu wskazanym przesz zleceniodawcę

Szukamy/
wykładowców

Centrum Szkoleniowe Interlis zatrudni wykładowcę z kwalifikacjami do szkoleń przygotowującymi do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego z zakresu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, dźwigi towarowe i szpitalne, podesty przejezdne, suwnice.

Zostaw Nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Formularz aplikacyjny

Zespół
pracowników