Gaśnice Kalisz

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Gaśnice są podstawowym wyposażeniem, które należy niezwłocznie zapewnić w celu spełnienia wymogów stawianych przez przepisy bhp i ppoż. Nawet jeśli urządzenia znajdują już się na terenie zakładu i nigdy nie zostały użyte, konieczne są regularne kontrole. Każda gaśnica ma swój okres gwarancji i legalizacji. Gwarancję daje producent i w okresie jej trwania od daty produkcji, urządzenie musi działać poprawnie.

Okres legalizacji jest w świetle prawa czasem, przez który zarówno gaśnica, jak i środek ją wypełniający będą w pełni zdatne do użycia. Niezbędne są jednak przeglądy gaśnic. W Kaliszu przeprowadza je firma Interlis. Kupując gaśnice zawsze należy zwrócić uwagę na datę produkcji wybitą na urządzeniu.