Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Sprawozdania

Przygotujemy dla Państwa następujące sprawozdania z zakresu ochrony środowiska:

 • sporządzanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska,
 • sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE),
 • sprawozdania OPAK:
  • OPAK-1 dotyczy producentów opakowań,
  • OPAK-2 dotyczy importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  • OPAK-3 dotyczy eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Terminy przesyłania sprawozdań:

 • 30.01.2020 – Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 • 28.02.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok dotyczące SZWO lub F-gazy;
 • 28.02.2020 – uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy GIOŚ ka dla wprowadzających baterie lub akumulatory;
 • 29.02.2020 – roczny raport KOBIZE za 2019;
 • 28.02.2020 – uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO;
 • 15.03.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok o rodzajach i ilości odpadów;
 • 31.03.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.