Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Sprawozdania

Przygotujemy dla Państwa następujące sprawozdania z zakresu ochrony środowiska:

 • sporządzanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska,
 • sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE),
 • sprawozdania OPAK:
  • OPAK-1 dotyczy producentów opakowań,
  • OPAK-2 dotyczy importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  • OPAK-3 dotyczy eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska:

 • Styczeń – Przekazanie danych o ilościach i masie opakowań do Organizacji Odzysku –> kogo dotyczy? –>Wprowadzających produkty w opakowaniach;
 • Styczeń – Złożenie deklaracji za podbór wód podziemnych za I półrocze do WIOŚ –> kogo dotyczy? –>Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi;
 • 28.02.2021 – uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy GIOŚ ka dla wprowadzających baterie lub akumulatory;
 • 29.02.2021 – roczny raport KOBIZE za 2020;
 • 28.02.2021 – uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO;
 • 15.03.2021 – roczne sprawozdanie za 2020 rok o rodzajach i ilości odpadów;
 • 31.03.2021 – roczne sprawozdanie za 2020 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.