Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Decyzje/ pozwolennia

Wykonujemy dokumentacje i opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

W ramach usług z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gaz ów lub pyłów do powietrza,
  • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Terminy przesyłania sprawozdań:

  • 30.01.2020 – Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
  • 28.02.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok dotyczące SZWO lub F-gazy;
  • 28.02.2020 – uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy GIOŚ ka dla wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • 29.02.2020 – roczny raport KOBIZE za 2019;
  • 28.02.2020 – uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO;
  • 15.03.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok o rodzajach i ilości odpadów;
  • 31.03.2020 – roczne sprawozdanie za 2019 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.