Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Decyzje/ pozwolennia

Wykonujemy dokumentacje i opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

W ramach usług z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gaz ów lub pyłów do powietrza,
  • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska:

  • Styczeń – Przekazanie danych o ilościach i masie opakowań do Organizacji Odzysku –> kogo dotyczy? –>Wprowadzających produkty w opakowaniach;
  • Styczeń – Złożenie deklaracji za podbór wód podziemnych za I półrocze do WIOŚ –> kogo dotyczy? –>Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi;
  • 28.02.2021 – uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy GIOŚ ka dla wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • 29.02.2021 – roczny raport KOBIZE za 2020;
  • 28.02.2021 – uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO;
  • 15.03.2021 – roczne sprawozdanie za 2020 rok o rodzajach i ilości odpadów;
  • 31.03.2021 – roczne sprawozdanie za 2020 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.