Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Obsługa firm

Szczegółowy zakres obowiązków w ramach outsourcingu bhp:
• kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp
• bieżące informowanie pracodawcy o zagrożeniach na stanowiskach pracy wraz propozycją planu naprawczego
• przygotowywanie okresowych analiz co do stanu bhp na terenie zakładu pracy
• udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w dziedzinie bhp
• opiniowanie projektów nowych i modernizacji istniejących pomieszczeń i stanowisk pracy
• udział w przekazywaniu do użytkowania nowych luz zmodernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy
• zgłaszanie wniosków mających za zadanie poprawę warunków pracy pod kątem bhp
• przedstawianie wniosków odnośnie zachowania zasad ergonomii na stanowiskach pracy
• udział w opracowywaniu układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych w dziedzinie bhp oraz pomoc w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami pod kątem bezpieczeństwa pracy
• opiniowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i przy obsłudze urządzeń , narzędzi i maszyn
• udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz opracowywanie zaleceń powypadkowych czy planów naprawczych
• prowadzenie rejestrów
• kompletowanie dokumentacji powypadkowych i podejrzeń występowania chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy
• doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp
• pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej
• współpraca z laboratoriami badawczymi w zakresie badań i pomiarów czynników środowiska pracy
• współpraca ze służbą medycyny pracy
• współpraca ze społeczną inspekcją pracy i związkami zawodowymi, w przypadku występowania w zakładzie pracy organizacji związkowych
• uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp