Dane/
teleadresowe

Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Instrukcje Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego , produkcyjnych, magazynowych lub inwentarskich mają obowiązek opracować i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja zawierać musi:
• plany obiektów i terenów przyległych
• warunki ochrony ppoż rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych
• rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic
• charakterystykę budynku
• charakterystykę substancji palnych w obiekcie
• podział obiektów na odpowiednie strefy pożarowe