Dane/
teleadresowe

Biuro Grupy Interlis
ul. Zielona 18
62-800 Kalisz

tel.: (62) 741 33 80
tel.: (62) 741 33 90

Adres e-mail:
interlis@interlis.pl

Decyzje/ pozwolennia

Wykonujemy dokumentacje i opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

W ramach usług z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gaz ów lub pyłów do powietrza,
  • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

Zespół
pracowników

Ciekawostki

Terminy przesyłania sprawozdań:

  • 28.02.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok dotyczące SZWO lub F-gazy;
  • 28.02.2018 – roczny raport KOBIZE za 2017;
  • 15.03.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok o rodzajach i ilości odpadów;
  • 31.03.2018 – roczne sprawozdanie za 2017 rok o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat.