„Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategie badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi”.

Ulotka - szkolenie - chemia (10_2020)

Centrum Szkoleniowe Interlis – Grupa Interlis Sp. z o.o.

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

„Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategie badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi”.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny w załącznikach.