Kursy energetyczne Gr1, Gr2, Gr3 Eksploatacja i Dozór

CENTRUM SZKOLENIOWE INTERLIS w Kaliszu organizuje:

Kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne – Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 E i D.

Szkolenie na uprawnienia energetyczne przeznaczone jest dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci:

  • elektroenergetycznych – Grupa 1
  • cieplnych – Grupa 2
  • gazowych – Grupa 3

 

Miejsce kursu: ul. Zielona 18, 62-800 Kalisz

Cena kursu: wynosi 480 zł wraz z egzaminem dla każdej z grup Eksploatacja i Dozór.

Termin realizacji kursu: 10 września 2021 roku, godz.: 10:00

Zapisu można dokonać pod nr telefonu: 608 081 531 lub 603 076 500