„Analiza stanu BHP w zakładzie, warsztaty doskonalące dla pracowników służby BHP”

PROGRAM SZKOLENIA 

Data rozpoczęcia: 12.06.2023 r.

                                       Data zakończenia: 14.06.2023 r. 

Spotkanie I- 12.06.2023 r.

 

Program                         Liczba godzin
Otwarcie szkolenia 12:30-12:45
22- zadania służby BHP 12:45- 14:45
Przerwa kawowa 14:45-15:00
 

Roczna Analiza Stanu BHP w zakładzie jako podstawowy dokument do dalszych działań i przedsięwzięć podejmowanych przez pracodawcę

 

15:00-16:00
Dane wejściowe do przeprowadzenia rocznej Analizy Stanu BHP

 

 16:00-17:00

 

 

Spotkanie II- 13.06.2023 r.

Program Liczba godzin*
Przetwarzanie zebranych danych do rocznej Analizy Stanu BHP,          a wymagane RODO

 

 9:00-10:00
Kto uczestniczy w przygotowaniu Rocznej Analizy Stanu BHP

-Cel i struktura Analizy BHP

10:00-11:00
Przerwa kawowa 11:00-11:15
Przygotowanie rocznej Analizy Stanu BHP na                              podstawie przygotowanych materiałów    – warsztaty w grupach

 

 

11:15-13:00

Obiad

 

13:00-14:00

 

 Kontynuacja warsztatów w grupach

 

14:00-15:00
Omówienie Analiz opracowanych przez zespoły- warsztaty

 

15:00-16:00

 

 Spotkanie III- 14.06.2023 r.

Program Liczba godzin*
Opracowanie formularza do zbierania danych niezbędnych przy tworzeniu rocznej Analizy Stanu BHP- warsztaty

 

9:00-10:00
Formułowanie wniosków i zaleceń w zakresie poprawy warunków BHP na podstawie rocznej Analizy Stanu BHP

 

10:00-11:00
Przerwa kawowa 11:00-11:15
 

Omówienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy w tym zagadnienie związane z pracą zdalną i zasadami badania trzeźwości pracowników

 

11:15-13:00
Pytania i odpowiedzi 13:00-13:15
Zakończenie i podsumowanie warsztatów  13:15-13:30