Pomiary hałasu

Najczęściej spotykanym szkodliwym czynnikiem w środowisku pracy jest hałas. Niestety zbyt długie przebywanie w warunkach szkodliwych niesie za sobą szereg niekorzystnych konsekwencji. Z kolei praca w otoczeniu, w którym poziom hałasu przekracza najwyższe dopuszczalne natężenie jest niedopuszczalne. Do ustalenia oficjalnych norm dotyczących warunków pracy w konieczne były badania hałasu. Na ich podstawie udało się określić NDN, które w przypadku 8-godzinnej ekspozycji na hałas w ciągu doby wynosi 85 db. Górna granica 8-godzinnej ekspozycji na dźwięk A wynosi 115 db, natomiast na dźwięk C – 135 db. Mimo iż normy zostały określone, wciąż niezbędne są pomiary hałasu w środowisku pracy. Dopiero na ich podstawie możliwe jest dostosowanie sprzętu bhp do panujących warunków.

Podobnie wytyczne obowiązują w przypadku zawodów, których wykonywanie wiąże się z długotrwałą ekspozycją na drgania mechaniczne. Brak właściwych zabezpieczeń, jest równoznaczny nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale ponadto niesie za sobą szereg skutków ubocznych dla zdrowia pracownika. Pomiary drgań są niezbędne dla określenia ich poziomu i zakupienia odpowiedniego sprzętu ochronnego dla pracowników.