Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Kursy Energetyczne (SEP)
KURS ELEKTOENERGETYCZNY (SEP) DOZÓR I EKSPLOATACJA: GRUPA 1

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane od 21 czerwca 2003 r. do 3 maja 2005 r., na których nie jest podany termin ważności, w myśl art. 16 ustawy zmieniającej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 552) zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie w/w ustawy czyli do 3 maja 2010 r.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:
 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.


Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.


Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień ważnych na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji / dozoru

 

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 
KURS ELEKTOENERGETYCZNY (SEP) DOZÓR I EKSPLOATACJA: GRUPA 2

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości
oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje
i sieci Grupy 2:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.


Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.


Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień ważnych na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji / dozoru

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 
KURS ELEKTOENERGETYCZNY (SEP) DOZÓR I EKSPLOATACJA: GRUPA 3

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości
oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.


Do kogo skierowane jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:
 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.


Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.


Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień  ważnych na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji / dozoru

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON